Freinetschool de Klimboom

              

Onze schoolvisie in het kort: 

Elke dag staat ons Klimboomteam klaar om uw kinderen vol enthousiasme te begeleiden in hun leer- en ontwikkelingsproces. 

In deze begeleiding staat uw kind steeds centraal!
Als leidraad maken we gebruik van de visie van Célestin Freinet, de eindtermen van de Vlaamse Overheid en de leerplannen van het GO!. 

Ideeën, vragen en plannetjes van de kinderen zijn het uitgangspunt voor ons onderwijs. 
Het kind als individu of als deel van de groep heeft een grote inspraak in het verloop van de dag. 
De leerkracht treedt op als coach en bewaakt de doelen en eindtermen. 

Het kind Centraal

Het kind met zijn eigen weten en vragen, zijn eigen willen en kunnen is het uitgangspunt van alles wat er op school gebeurt. Ieder kind is anders en leert dus ook op een andere manier. Daarom proberen we de klaspraktijk zoveel mogelijk te individualiseren. Elk kind wordt gerespecteerd in zijn eigenheid. 

Leren is ervaren, ervaren is leren

Kinderen zijn van nature leergierig, ze leren graag als ze maar betrokken zijn bij de leerstof. Die betrokkenheid bereik je door te vertrekken vanuit de wereld van het kind. Maar ook door de deuren van de school en de oren en ogen van de leerkracht en de kinderen wijd open te zetten. 

Als we alleen onze kop gebruiken, worden we rare mensen

Kinderen hebben het recht om kind te zijn en zich te kunnen uiten op manieren die voor hen toegankelijk zijn. 
Binnen onze school werken we niet enkel op het leren, maar staan expressie, sociale vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid ook centraal. 

Van zelfstandig kiezen word je groot

Kinderen worden gestimuleerd en begeleid om hun leerproces zelf in handen te nemen. Kinderen weten wat van hen verwacht wordt, maar kunnen zelf mee de weg bepalen om tot dat einddoel te komen. De leerkracht plaatst zich 'tussen' de kinderen: deze is steeds in de buurt en helpt waar nodig hinderenissen te overwinnen of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo blijven kinderen leergierig en wordt hun onderzoeksdrang gestimuleerd. 

En dat doen we allemaal samen

Afspraken zijn nodig, maar die maken we samen. Zo leren we elke dag hoe we democratisch met elkaar kunnen omgaan. Kinderen, leerkrachten en ouders, samen maken we school!

 

Wil je meer info over onze Klimboom?

Neem gerust contact op met de coördinator! 

Stijn Janssens
Coördinator Freinetschool De Klimboom
Boudewijnlaan 15/2
2490 Balen 
014/81.75.90
0484/65.2942
directie@deklimboom.be