Freinetschool de Klimboom

Welkom in onze Klimboom

Elke dag staat ons Klimboomteam klaar om uw kinderen vol enthousiasme te begeleiden in hun leer- en ontwikkelingsproces. 

In deze begeleiding staat uw kind steeds centraal!
Als leidraad maken we gebruik van de visie van Célestin Freinet, de visie van onze Klimboom, de eindtermen van de Vlaamse Overheid en de leerplannen van het GO!. 

Visie van De Klimboom: 

In onze eigentijdse Freinetschool kunnen kinderen veilig "klimmen en klauteren" in een stimulerende leef- en leeromgeving. We leren hen om oog te hebben voor elkaars eigenheid en zorg te dragen voor zichzelf en voor hun omgeving. We wakkeren de nieuwsgierigheid en leergierigheid aan en bevorderen de goesting in leven en leren

Onze kinderen zijn een deel van het geheel. Samen gaan we op ontdekking. Vanuit betrokkenheid nemen we verantwoordelijkheid op voor het leerproces en voor onze leef- en leergemeenschap. 

Dit alles om (veer-)krachtig in het leven te kunnen staan. 

Onze Klimboom, dat is: 
* Eigentijds Freinetonderwijs
* Oog voor elkaar, de natuur en de wereld 
* Goesting in leven en leren 
* Denken en doen 

Wil je meer info over onze Klimboom?

Neem gerust contact op met de coördinator! 

Stijn Janssens
Coördinator Freinetschool De Klimboom
Boudewijnlaan 15/2
2490 Balen 
014/81.75.90
0484/65.29.42
directie@deklimboom.be