Een dagje Klimboom : Kleuters

Een dagje Klimboom bij de kleuters

8u20 - 8u35:

Aankomst op school! 

De kinderen komen samen met hun ouders aan op onze speelplaats. 
Kinderen die gebruik gemaakt hebben van de voorschoolse opvang, van Kikoen of opgehaald werden met de bus, worden naar de speelplaats gebracht. 

Hier krijg je de kans om nog snel de leerkracht even aan te spreken, een gezellige babbel te hebben met andere ouders,... 
 

8u35:

Start van de schooldag!

's Morgens om 8u35 gaat de schoolbel. 
Op maandag verzamelen alle ouders, kinderen en leerkrachten in een kring om elkaar op een plezierige manier goedemorgen te wensen. De week is direct goed gestart!
Op andere schooldagen gaan we na het belsignaal allemaal naar onze eigen klasjes. Ouders mogen kleuters mee naar de klas brengen en helpen bij het uitdoen van de jasjes en het aandoen van de pantoffeltjes. Het dragen van pantoffels geeft een huiselijke sfeer en is gezellig. 
Ouders kunnen nog even mee in de klas voor een laatste kus en knuffel. 
Bij de instappertjes spelen de kinderen even in de hoekjes tot er om 9u00 een signaal gaat om te verzamelen in de praatronde. De andere kleuters starten direct in de praatronde om aan hun "werkdag" te starten. 

Afscheid kan soms erg moeilijk zijn, zowel voor de kleuter als voor de ouder. Het is normaal dat een kleuter hierbij wel eens huilt. Denk er steeds aan het afscheid dan ook zo kort mogelijk te houden: snel een kus en een knuffel en dan als ouder doorgaan. Hoewel het op dat moment misschien niet zo lijkt, vergemakkelijkt dit de situatie voor het kind en de leerkracht aanzienlijk. 

Na de kring start de leerkracht met een geleide activiteit, een kringspel, een onderzoek of kunnen de kleuters terecht in de verschillende hoeken om op hun eingen manier de wereld te gaan ontdekken. 

draaimolenronde.JPG

image[2].jpeg

9u45:

Rond kwart voor tien starten de kinderen met opruimen, gaan ze naar het toilet en maken ze zich klaar om een stuk fruit te eten. 
We willen het fruitmoment vlot laten verlopen, daarom vragen we om geen sinaasappelen mee te geven. Alle ander fruit kan wel, het wordt eventueel geschild door de leerkracht. 

10u15:

Speeltijd! 
Alle kinderen van onze school spelen samen op onze speelplaats. 
De kinderen kunnen er fietsen, zandkastelen bouwen, op de toren klimmen en gewoon wat ravotten! 

Onze leerlingen van het 6de leerjaar zijn peter of meter van onze instappertjes, want zorg dragen voor elkaar vinden wij een zeer belangrijke waarde! 

Tijdens de speeltijden houden steeds enkele leerkrachten toezicht, zodat alles veilig kan verlopen. 

10u45:

In de klas kunnen de activiteiten weer starten! 
Kinderen kunnen spelen in de hoeken, werken verder aan een onderzoek of doen een begeleide activiteit met de leerkracht. 

image.jpeg

12u25:

We maken ons klaar voor de middag! 
Alles wordt weer netjes opgeruimd, we gaan met z'n allen naar het toillet en nemen onze boterhammetjes. 
Als alles klaar is, eten we gezellig in onze eigen klas. 

We vragen om de boterhammen in een boterhammendoos en het drinken in een goed afgesloten drinkbus mee naar school te geven. 

12u55:

Speeltijd! 
Alle kinderen van onze school spelen samen op onze speelplaats. 
De kinderen kunnen er fietsen, zandkastelen bouwen, op de toren klimmen en gewoon wat ravotten! 

Onze leerlingen van het 6de leerjaar zijn peter of meter van onze instappertjes, want zorg dragen voor elkaar vinden wij een zeer belangrijke waarde! 

Tijdens de speeltijden houden steeds enkele leerkrachten toezicht, zodat alles veilig kan verlopen. 
Onder de middag worden ze bijgestaan door een PWA-medewerker. 

13u25:

In de klas kunnen de activiteiten weer starten! 
Kinderen kunnen spelen in de hoeken, werken verder aan hun onderzoek of doen een begeleide activiteit met de leerkracht. 

wiskundige initiatie_0.JPG

14u15:

De klas houdt even pauze tussen twee lesuren door: ze gaan naar het oplet en eten hun koek op in de klas.
We vragen om steeds de koeken in een koekendoos mee naar school te geven. 

Als de koek op is, is het nog tijd voor een leuke afsluiter. 
De leerkracht leest een verhaal voor, we houden een afsluitkring over de dag of we blikken al even vooruit op wat komen gaat tijdens de rest van de week. 

15u05:

Einde schooldag! 
De kinderen komen naar buiten, waar de ouders zich intussen verzameld hebben op de speelplaats. Er is steeds toezicht bij de grote poort door een leerkracht. Denk eraan, dit toezicht is er tot 15u20. De kinderen die mee moeten met de kinderclub van Balen of met de schoolbus, worden door een leerkracht naar de juiste plek gebracht.
Woensdag eindigt de school om 12u10.