Freinet

Onze wortels

De Klimboom is een freinetschool.
In onze visie op kind, opvoeding en onderwijs laten we ons inspireren door de opvattingen van Celestin Freinet.

Het kind centraal

Het kind met zijn eigen weten en vragen, zijn eigen willen en kunnen is het uitgangspunt van alles wat er op school gebeurt. Ieder kind is anders en leert dus ook op een andere manier. Daarom proberen we de klaspraktijk zoveel mogelijk te individualiseren. Elk kind wordt gerespecteerd in zijn eigenheid.

Leren is ervaren, ervaren is leren

Kinderen zijn van nature leergierig, ze leren graag als ze maar betrokken zijn bij de leerstof. Die betrokkenheid bereik je door te vertrekken vanuit de wereld van het kind. Maar ook door de deuren van de school en de oren en ogen van leerkracht en kinderen wijd open te zetten.

Als we alleen onze kop gebruiken, worden we rare mensen

(Expressie, sociale vaardigheden, maatschappelijke betrokkenheid)

Van zelfstandig kiezen word je groot

Kinderen worden gestimuleerd en begeleid om hun leerproces zelf in handen te nemen. Kinderen weten wat van hen verwacht wordt, maar kunnen zelf mee de weg bepalen om tot dat einddoel te komen. De leerkracht plaatst zich ‘tussen' de kinderen: deze is steeds in de buurt en helpt waar nodig hindernissen te overwinnen of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo blijven kinderen leergierig en wordt hun onderzoeksdrang gestimuleerd.

En dat doen we allemaal samen

Afspraken zijn nodig, maar die maken we samen. Zo leren we elke dag hoe we democratisch met elkaar kunnen omgaan. Kinderen, leerkrachten en ouders, samen maken we school.