Klimboom ABC

 

Afsluiter

Na elke lange periode organiseren we een afsluiter met alle Klimboomkids. Zo organiseren we bijvoorbeeld de Kerstafsluiter, de Paasafsluiter,... 
Tijdens deze afsluiters sluiten we een periode op een leuke en feestelijke manier af. 
De activiteiten worden georganiseerd door het Klimboomteam. 
Op vraag van het team kunnen ouders helpen bij de ondersteuning van de activiteiten. 

De data van de afsluiters kan je vinden in de agenda van onze website. 

Afval-arm 

De afvalberg blijft jaarlijks groeien en willen we onze aarde nog gezond houden voor volgende generaties, dan moeten we er nu wat aan doen! 
Kinderen bewust maken van de milieuproblematiek is een taak van de ouders én de school. 

We willen iedereen vragen om stil te staan bij deze problemen en actief op zoek te gaan naar alternatieven. 

Koeken en drank in grote verpakkingen zijn niet enkel beter voor het milieu, maar ook voor je portefeuille. 
Een koekendoos en drinkbus passen makkelijk in de boekentas, zorgen ervoor dat alles veilig op school geraakt en 's avonds is het makkelijk afwasbaar! 

Groenten- en fruitafval gaat naar onze Klimboomkippen of compostbak en in ons eigen containerpark proberen we zoveel als mogelijk te sorteren. 

Atelier

Op regelmatige basis werken we klasdoorbrekend rond een bepaald thema. 
De leerkrachten, en eventueel ouders, werken een activiteit (muzisch/sport/talig/...) uit waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven.

De groepsindeling is afhankelijk van het thema en de activiteiten. 
Schoolatelier: De hele school werkt rond hetzelfde thema, zowel kleuters als lagere schoolkinderen worden in heterogene groepen verdeeld
Kleuteratelier: De kleuters werken rond hetzelfde thema, alle kleuters worden in heterogene groepen verdeeld
Lagere schoolatelier: De leerlingen van de lagere school werken rond hetzelfde thema, alle leerlingen worden in heterogene groepen verdeeld 

De data van de ateliers kan je vinden in de agenda op onze website. 

talentenatelier.jpg

Communicatie 

Persoonlijk communiceren

persoonlijk communiceren_0.jpg

Schriftelijk communiceren

schriftelijk communiceren_0.jpg

Digitaal communiceren

digitaal communiceren.jpg

Contactgegevens

Freinetschool De Klimboom
Boudewijnlaan 15/2
2490 Balen 
014/81.75.90
Instellingsnummer: 115972

Coördinator
Stijn Janssens
directie@deklimboom.be 
014/81.75.90
0484/65.29.42

Zorgcoördinator
Sophie Nys 
zorg@deklimboom.be
014/81.75.90

Secretariaat:
Kim Leysen
secretariaat@deklimboom.be
014/81.75.90

Ouderbestuur
bestuur@deklimboom.be 

Klasouders
klasouders@deklimboom.be 

Coördinator 

Een Freinetschool is een democratische samenleving. 
Samen school maken vinden we zeer belangrijk. 
In dit 'samen' staan kinderen, ouders en het Klimboomteam centraal. 
We kiezen er dan ook bewust voor om onze directeur de titel van coördinator te geven. 
Een coördinator coördineert de samenwerking tussen alle betrokken partijen van de school, en dit willen we graag in de verf zetten.

Donderdag = Veggiedag!

Als Freinetschool besteden we veel aandacht aan het milieu.
Om thema's als dierenwelzijn, ecologische voetafdruk, opwarming van de aarde,... bespreekbaar te maken, doen we met de school mee aan Donderdag = Veggiedag!  

We vragen aan alle ouders om op donderdagen de kinderen uitsluitend een vegetarisch lunchpakket mee te geven. 

We stimuleren de kinderen om hier ook zelf aan te denken, dit door het thema bespreekbaar te maken in het klasgebeuren, maar ook door de kinderen te belonen. 
Wanneer de hele klas 3 donderdagen een vegetarisch lunchpakket bij heeft, houden we een vegetarisch kookatelier. 
Tijdens de klassenraad wordt er op een democratische manier gestemd over het menu. 

Enkele ouders kunnen gevraagd worden om te assisteren tijdens het kookatelier. 

Eigen plannetjes-tijd 

Kinderen moeten graag naar school komen. School moet dan ook nuttig zijn, en het belangrijkste: ze moeten dit nut zelf kunnen inzien en ervaren! 
We willen dat onze Klimboomkids met een plan naar school komen, een "dit wil ik nu vandaag eens doen/te weten komen!" -plan. 

In de lagere school starten de kinderen elke ochtend met een half uur "eigen plannetjes-tijd". 
Tijdens deze plannetjestijd kunnen de kinderen een tekst schrijven, een onderzoek uitvoeren, informatie opzoeken, iets uit de actualiteit voorbereiden en nog zoveel meer, zolang het maar in stilte kan gebeuren. 

De kinderen stellen de afgewerkte plannetjes aan elkaar voor tijdens de praatronde. Vanuit deze praatronde kan een plan van een individuele leerling een plan worden van de groep. 

Natuurlijk heeft niet elk kind elke dag zijn eigen plan. 
Sommige kinderen werken enkele dagen aan hun plan alvorens het in de praatronde voor te stellen. 
Andere kinderen kiezen er voor om rustig een boek te lezen of te werken in het aanbod binnen de verschillende hoeken (rekenen/taal/wereldoriëntatie/...) van de klas. 

De leerkracht treedt tijdens dit moment op als coach en is beschikbaar voor kinderen die nog even iets willen vertellen of die een vraag hebben over bijvoorbeeld het huiswerk. 

Kinderen mogen steeds dingen meebrengen waarrond ze kunnen werken binnen eigen plannetjes-tijd. 
Het is leuk en stimulerend als hier thuis al over gesproken kan worden zodat het leeft bij je kind. 
Een mooie steen, een veer, insecten, foto's van een daguitstap, speelgoed, een krantenartikel, een oude radio,... 
Alles waar je kind interesse voor heeft en meer wil over ontdekken is welkom! 
Let er wel op dat je niets meegeeft van veel waarde. Op school kan er al wel eens iets stuk gaan of kwijtraken.  

Forum

Onze Klimboomkids laten graag zien wat hen boeit en bezig houdt! 
Daarom organiseren we om de 3 weken een forum op vrijdagnamiddag.
Tijdens dit forum stelt de helft van de klassen telkens hun onderwerp voor aan de andere kinderen én aan de ouders. 
Ze brengen dit vaak op een muzische manier (lied/dans/toneel/gedicht/...), zodat alle toeschouwers gefocust blijven. 

Alle ouders, grootouders en vrienden van De Klimboom zijn steeds welkom! 

De data van de forums kan je vinden in de agenda op onze website. 
Het forum start steeds omstreeks 14u30 en duurt tot einde schooltijd. 
Forum even: alle even klassen (peuters, 2de kleuters, 2de leerjaar, 4de leerjaar, 6de leerjaar)
Forum oneven: alle oneven klassen (1ste kleuters, 3de kleuters, 1ste leerjaar, 3de leerjaar, 5de leerjaar)

forum.jpg

Groene speelpaats

Een plaats waar kinderen zich kunnen uitleven, kunnen ravotten, waar spel en fantasie centraal staan! 
Hoe kan dit beter dan in het groen? 
Op onze speelplaats vinden we grassen, vlinderstruiken, verschillende soorten hagen, vaste planten en kruiden. 

Onder de middag, wanneer we extra ondersteuning hebben van een PWA medewerker, is het grasveld achter het schoolgebouw ook toegankelijk voor onze kinderen. 
Spelen op de zandberg, zich verstoppen in de tunnel, een potje voetballen op het grasveld en vooral genieten van de buitenlucht! 
Dat is waar onze speelplaats voor staat! 

Een groene speelplaats vraagt ook onderhoud.
Via ateliers, klasdoorbrekende activiteiten en taakkaarten tijdens speeltijden krijgen kinderen de kans om aan de slag te gaan in de perkjes. 

Ook de hulp van ouders is meer dan welkom! 
Heb je nog even tijd na het brengen van de kids, of kom je een beetje vroeger als je hen komt halen? 
Wat onkruid uitrekken is goed voor lijf en leden! 

groene speelplaats.jpg

Instructie

In de lagere school krijgen de kinderen instructielessen voor rekenen, spelling, taalbeschouwing en soms ook voor wereldoriëntatie. 
Bij een instructie geeft de leerkracht les over een bepaald onderwerp. Dit op een activerende en directe manier. 
Kinderen worden bij de instructie betrokken en denken actief mee na. 
Dit is dus niet gelijk aan het frontaal klassikaal lesgeven zonder interactie met de leerlingen. 

Doordat we het doen zo belangrijk vinden, zijn onze instructiemomenten korter dan in een traditionele basisschool. 
Na instructietijd werken de leerlingen verder aan hun leerstof tijdens weekschema en werktijd. 

Wanneer we de kinderen zelf kunnen laten ontdekken, zullen we dit echter ook doen! 
Op deze manier komen onze leerlingen beter tot leren en kunnen ze de leerstof beter automatiseren. 

Kamp

Leren samenleven, leren zelfstandig worden, werken aan de groepssfeer, je volledig kunnen uitleven, opgaan in sport en spel,... en dit in een veilige en uitdagende context! 
Jaarlijks gaan onze Klimboomkids op kamp, van kleuters (1 nacht) tot aan het 6de leerjaar (3 nachten). 

Het kamp wordt georganiseerd door enkele leden van het Klimboomteam en enkele ouders.
De teamleden zijn verantwoordelijk voor de activiteiten, de ouders voor de praktische gang van zaken. 

Enkele weken voor het kamp organiseren we een kampvergadering. 
Hierop zijn alle ouders uitgenodigd en krijgen jullie info over de werking, de locatie, de kostprijs,...  

Een kamp is een hele organisatie, hiervoor doen we dan ook graag beroep op ouders om ons tijdens deze week te ondersteunen. 
Op de werklijst vinden jullie vast wel een plaatsje!

kleuterkamp.jpg

Klassenraad

We organiseren elke week een klassenraad zodat kinderen inspraak hebben in het klasgebeuren en de werking. 
Via de klassenraad leren kinderen om op een gepaste manier hun mening te geven. 
Ze kunnen vertellen wat ze wel of niet leuk vinden, ideeën aangeven, anderen een pluim geven,... 
Wanneer er gestemd moet worden over een uistap, regels opnieuw besproken moeten worden,... gebeurt dit telkens in de klassenraad. 

klassenraad_0.jpg

Kriebelteam

Waar veel kinderen samen zijn, krijgen luizen ook de kans om zich snel te verplaatsen. 
Iedereen krijgt deze kriebelbeestjes wel eens over de vloer, of op zijn hoofd. Het is dus niets om je over te schamen. 

Enkele ouders stellen zich kandidaat om op regelmatige basis een kriebelcontrole te voeren in de ganse school. 
Deze ouders gaan met een leerlingenlijst van klas naar klas. 
Kleutertjes worden gecontroleerd in de klas, kinderen van de lagere school worden individueel even op de gang geroepen. 
De ouders duiden alles aan op een klassenlijst en overhandigen deze achteraf aan de coördinator. 
De coördinator doet steeds de communicatie met de ouders en brengt indien nodig de ouders van de hele klas op de hoogte met de melding dat er kriebeldiertjes circuleren.

Wanneer je als ouder bij je eigen kind luizen ontdekt, willen we je ook vragen om dit te melden aan de school. 

Op het internet vind je verschillende manieren om luizen te uit te roeien.

Wanneer de luizen blijven, contacteren we het CLB. 
De verpleegster van het CLB neemt dan contact op met de betrokken ouders. 

Wil je niet dat je kinderen gecontroleerd worden door ons Kriebelteam, dan kan je dit laten weten aan de coördinator. 
We willen je dan wel vragen om thuis zelf regelmatig te controleren. 

Moestuin

Wat is er nu mooier dan een zaadje te zien uitgroeien tot een mooie plant waarvan we de vruchten kunnen gebruiken voor onze maaltijd?! 
Dit leerrijke en boeiende proces willen we de Klimboomkids niet onthouden! 
Daarom hebben we enkele jaren geleden een stuk van ons terrein omgebouwd tot moestuin. 

Natuurlijk heeft niet iedereen groene vingers en kost het onderhoud veel tijd en energie. 
Wergroep MOS blijft zich dan ook inzetten om op zoek te gaan naar een haalbare manier om het moestuinieren te integreren in onze werking. 

Via ateliers, klasdoorbrekende activiteiten en taakkaarten tijdens speeltijden krijgen kinderen de kans om aan de slag te gaan in de moestuin. 

Ook de hulp van ouders is meer dan welkom! 
Heb je nog even tijd na het brengen van de kids, of kom je een beetje vroeger als je hen komt halen? 
Schop en spade staan altijd binnen handbereik! 

Ook ben je meer dan welkom op onze klusjesdagen voor het grotere en zwaardere moestuinwerk! 

MOS

Milieu Op School, dat is waar MOS voor staat! 
In de werkroep MOS zetelen enkele leerkrachten en ouders die zich willen inzetten voor alles wat met milieu te maken heeft. 
Deze werkgroep biedt vele mogelijkheden. Je kan mee komen denken, je plannen en ideeën delen, maar je kan ook je handen uit de mouwen steken tijdens klusjesdagen en tuinateliers. Alle hulp is welkom! 
Op kindniveau zetelen er enkele kinderen in de kliMOSraad. Zij organiseren activiteiten rond MOS en doen aan sensibilisering. 

Aanspreekpunten vanuit de school: 
- Wendy (Chipmunks)
- Meredith (Gekko's)
- Emelie (Wombatjes)

De werkgroep MOS wordt ondersteunt en begeleid door een MOS begeleider vanuit de provincie. 

MOS-schoolpoortlogo_1_0_0.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek en Project

Tijdens de eigen plannetjes-tijd krijgen de kinderen de kans om hun eigen onderzoekje op te starten! 
Hoe wordt een baksteen gemaakt?
Uit welk materiaal bestaan onze tanden? 
Waarom zijn er verkeerslichten? 
Hoeveel Ollies = het gewicht van een volwassen olifant? 
Waarom gebruikt men in teksten een uitroepingsteken?
... 

onderzoek.JPG

Kinderen kunnen dit ontdekken, opzoeken,... en de leerkracht treedt op als coach. 
Leeft een onderzoek van een individueel kind ook bij andere kinderen of de ganse groep? 
Dan gaan we verder op onderzoek!

In de namiddagen hebben we tijd om hier op een actieve manier mee aan de slag te gaan! 

Als een onderzoek zo hard leeft dat de hele klas erin opgaat, kan het uitgroeien tot een heus project, met een projectvoorstelling! 

Ouderbestuur

Het ouderbestuur bestaat uit enkele geëngageerde ouders die fungeren als trekkers van onze ouderwerking. 
Ze zitten de ouderraad voor, beheren de financiën van de ouderwerking, zijn een aanspreekpunt voor andere ouders en komen op geregelde tijdstippen samen met de coördinator en/of enkele leerkrachten om organisatorische afspraken te maken op schoolniveau. 

Voorzitter: Ils Claes (mama Fien en Roza Kemps)
Secretaris: Ben Dilen (papa Klaas en Felix Dilen)
Penningmeester: Ines Mols (mama Leonie Van Elsen)

Ouderhoek

Als je binnenkomt langs de voordeur kom je terecht in de ouderhoek, die ingericht is in de inkomhal. Hier kan je, nadat je je kind(eren) naar de klas hebt gebracht, even samenzitten met andere ouders bij een tas koffie of thee.

Ouderparticipatie

Samen school maken!
Dat is ons uitgangspunt. 
Een Freinetschool kan geen Freinetschool zijn zonder ouderparticipatie. 
Maar... we beseffen dat niet iedereen even veel tijd heeft om te investeren in de school van zijn/haar kind(eren). 

Daarom vertrekken we bij onze ouderparticipatie steeds vanuit "goesting" in plaats van verplichting. 
Goesting om mee te denken tijdens de ouderraden. 
Goesting om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen. 
Goesting om je handen uit je mouwen te steken wanneer de klas/school om helpende handen vraagt, tijdens of na de schooluren. 
Goesting om samen met de klas van je kind een uitstap of activiteit te begeleiden.
Goesting om samen met alle andere participanten van de school een rijke leeromgeving te scheppen voor al onze Klimboomkids. 

Je hoort het al! 
Voor ieder wat wils, zolang de goesting er maar is! 

Oudergroep

Elke Klimboomouder is lid van de oudergroep en is dan ook welkom op de vergaderingen. 
Tijdens deze oudergroepen maken we praktische afspraken, krijgen we updates van de verschillende werkgroepen en bespreken we punten op beleidsniveau. 
Zo krijgen alle ouders de kans om hun inbreng te geven over bijvoorbeeld huiswerkbeleid, speelplaatswerking,... 

De ouderraad wordt voorgezeten door het ouderbestuur en start telkens om 20u in de polyvalente zaal op de eerste verdieping. 

Sinds enkele jaren organiseert de ouderraad ook infoavonden rond opvoeden. 
Leuke tips zijn altijd welkom bij het ouderbestuur of de coördinator. 

De data van de ouderraden en infoavonden kan je vinden in de agenda op onze website. 
Voor elke oudergroep ontvang je via e-mail een uitnodiging met de agendapunten. 

Praatronde 

Elke dag houden de kinderen een praatronde, zowel in de kleuter- als in de lagereschool. 
Kinderen vertellen er wat hen bezig houdt, lezen hun vrije teksten voor, vertellen over hun tekening, delen mee wat ze geleerd hebben uit hun onderzoek,... 

De praatronde is een schittermoment, de kinderen leren er van elkaar.
Dit heeft ook een groot effect op het welbevinden van de leerlingen. Iedereen is wel in iets goed en kan hier op zijn/haar manier mee uitpakken. 

Wanneer er een afgewerkt product in de praatronde wordt voorgesteld, gebeurt het regelmatig dat andere kinderen, of zelfs de hele klasgroep, mee zijn met het onderwerp. 
In de namiddagen gaan we hier dan ook graag dieper op in. Zo ontstaan er leuke ontdekkingstochten voor de klas die gegroeit zijn vanuit het idee (eigen plannetje) van een individuele leerling. 

Kinderen mogen steeds dingen meebrengen om te tonen en te bespreken in de praatronde.
Het is leuk en stimulerend als hier thuis al over gesproken kan worden zodat het leeft bij je kind. 
Een mooie steen, een veer, insecten, foto's van een daguitstap, speelgoed, een krantenartikel, een oude radio,... 
Alles waar je kind interesse voor heeft en meer wil over ontdekken is welkom! 
Let er wel op dat je niets meegeeft van veel waarde. Op school kan er al wel eens iets stuk gaan of kwijtraken.  

Natuurlijk kunnen we niet op alles even diep ingaan. 
Dit heeft vooral te maken met de interesses van de groep en de planning van de week.

Projectvoorstelling

Als we een tijdje bezig zijn geweest rond een klasonderzoek of een project, willen we graag onze kennis met jullie delen! 
De klas organiseert een projectvoorstelling waarop alle ouders en grootouders uitgenodigd zijn! 

Als er geen projectvoorstelling is, ben je altijd welkom om eens een kijkje te nemen in de klas om de onderzoeksbladen te bekijken!
Aan de hand van het klasdagboek op onze website blijf je ook steeds op de hoogte.

Verjaren = Feesten

Kinderen kijken heel hard uit naar die ene speciale dag van het jaar, hun verjaardag!
Tijdens hun verjaardag zetten we onze Klimboomkids dan ook graag in de schijnwerpers!

Als ouders zijn jullie welkom om dit feest mee te vieren. Broers en zussen vanuit andere klassen halen we er dan ook graag even bij!

Het moment kan je afspreken met de leerkracht. 

ouderparticipatie-samenvieren.jpg

Verloren Voorwerpen

Alle voorwerpen die we vinden op ons schoolterrein verzamelen we in de kast in de inkomhal.
Enkele vrijwillige ouders houden onze kast netjes en delen de met naam getekende voorwerpen terug uit aan de leerlingen.
Kom als ouders hier zelf ook regelmatig eens een kijkje nemen. 

Zaken die niet met naam getekend zijn en blijven liggen worden geschonken aan de weggeefwinkel. 

Weekschema

Onze instructiemomenten zijn kort, actief en krachtig, hierdoor kunnen de leerlingen dus sneller zelfstandig aan de slag. 
Het zelfstandig werk van de week, wordt gebundeld in een weekschema. 

De leerlingen krijgen in het begin van de week een takenblad. Op dit blad staat genoteerd welke oefeningen de leerlingen moeten maken tegen het einde van de week. 
Tijdens weekschematijd maken de leerlingen oefeningen in hun werkboek, schrijven een vrije tekst, spelen een reken- en/of taalspel,... 

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het werken met weekschema: 
- Kinderen leren zelf hun werk plannen. Ze kiezen wanneer ze welke taken gaan maken wat hen meer vrijheid en inspraak geeft. Maar ook leren ze om de opdracht goed te bekijken en na te denken over hoeveel tijd ze nodig hebben om hun werk te maken. De kinderen nemen zelf dus de verantwoordelijkheid op voor hun eigen leerproces. 
- Binnen weekschema kunnen we gedifferentieerd werken. Niet elk kind heeft de zelfde talenten/mogelijkheden en iedereen heeft een ander werktempo. 
- Kinderen kunnen kiezen waar ze hun werk maken. Of ze maken dit in de klas, waar ze nabijheid hebben van de leerkracht en vragen kunnen stellen indien nodig. Of ze werken in de polyvalente zaal. 
- Tijdens weekschematijd heeft de leerkracht tijd en ruimte om een verlengde instructie te geven aan kinderen die hier nood aan hebben. 

Welbevinden

Welbevinden is de basis voor alles!
Als je jezelf niet goed voelt, heb je geen fut om te werken, kan je geen bergen verzetten. 
Dit geldt ook voor je leerproces. 
Je komt pas tot leren wanneer je welbevinden goed zit. 

Daarom besteden we in De Klimboom graag tijd en aandacht aan het welbevinden.
Dit doen we door de kinderen ruimte te geven om hun verhaal te doen. 
Ruimte te geven om tot rust te komen. 
Ruimte en ondersteuning te geven om een ruzie of probleem op te lossen en bespreekbaar te maken. 
Een ruimte om jezelf te zijn, jezelf te accepteren en iedereen te laten zijn wie hij/zij is met zijn of haar talenten en beperkingen.  

Werkgroepen en Helpende Handen 

Vanuit de oudervereniging worden tal van werkgroepen opgericht om onze schoolwerking te ondersteunen. 
Net zoals bij onze kinderen vertrekken we voor deze werkgroepen vanuit de talenten van onze ouders! 
We hebben werkgroepen voor denkers en voor doeners, voor creatieve geesten en organisatorisch talent.  
- Werkgroep MOS
- Werkgroep Kriebelteam 
- Werkgroep verkeer
- Werkgroep Kamp (kleuter en lager)
- Werkgroep Pastadag 

Naast de vaste werkgroepen zijn we ook steeds op zoek naar helpende handen!
Regelmatig sturen we een mailtje met de vraag naar hulp en ondersteuning, dit zowel op klas- als op schoolniveau. 
Dit kan gaan van het snijden van pompoenen tot het timmeren van een hok. Voor ieder wat wil(d)s! 

Heb je zelf een leuk talent, idee, project waar je graag mee aan de slag gaat op onze Klimboom, laat het dan zeker weten aan de coördinator! 

 

Klimboom abc 

Weet je zelf nog een onderwerp dat hier ook nog een plaatsje verdient? 
Laat het gerust weten aan onze coördinator! 
Het Klimboom abc kan steeds uitgebreid worden!