Eindtermen

 

Binnen het Freinetonderwijs houden we ons aan de leerplannen en de eindtermen van het basisonderwijs.
Kinderen die de eindtermen van het basisonderwijs behaald hebben, krijgen dus een getuigschrift. 

Wat kinderen leren, is hetzelfde als in een traditionele basisschool. 
Het is in het "hoe" dat wij het verschil maken! 

Dit doen we door gebruik te maken van de verschillende Freinettechnieken en door de pedagogische invarianten als uitgangspunt te nemen in onze begeleiding. 

hoeverschil.jpg

Leerplannen GO! 

http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs

 

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/