Een dagje Klimboom : Lager

Een dagje Klimboom in de lagere school

8u20 - 8u35:

Aankomst op school! 

De kinderen komen samen met hun ouders, of alleen, aan op onze speelplaats. 
Kinderen die gebruik gemaakt hebben van de voorschoolse opvang, van Kikoen of opgehaald werden met de bus, worden naar de speelplaats gebracht. 

Hier krijg je de kans om nog snel de leerkracht even aan te spreken, een gezellige babbel te hebben met andere ouders,... 
 

8u35:

Start van de schooldag!

's Morgens om 8u35 gaat de schoolbel. 
Op maandag verzamelen alle ouders, kinderen en leerkrachten in een kring om elkaar op een plezierige manier goedemorgen te wensen. De week is direct goed gestart!

Onze kinderen moeten niet in rijen gaan staan wachten tot de leerkracht hen komt halen. 
De leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar mogen 's ochtends direct naar de klas toe stappen na het belsignaal. Daar wacht de leerkracht hen op. 
De oudere leerlingen wachten in groepjes op de leerkracht. Het punt waar ze wachten, wordt samen met de klas in het begin van het schooljaar afgesproken. 

Eenmaal in de klas aangekomen starten de kinderen direct met hun werk. 
Ze krijgen nu eenmaal een half uurtje eigen werktijd waar ze hun plannetjes kunnen verwezenlijken. 
Willen ze iets opzoeken? Willen ze een verhaal voor de praatronde voorbereiden? Willen ze gewoon even rustig in een boekje lezen? Willen ze direct starten met hoekenwerk of actua? Dat kan allemaal! 

9u05:

Start van de praatronde! 
Kinderen komen samen met hun eigen plannetjes en delen deze met de groep. 
Op deze manier leren de kinderen van elkaar, kunnen ze schitteren met hun product of vertellen ze leuke verhalen!

actua.JPG

9u25: 

De leerkracht start met de instructielessen. Rekenen, taalbeschouwing, spelling, Frans,... Het komt allemaal aan bod!

10u15:

Speeltijd! 
Alle kinderen van onze school spelen samen op onze speelplaats. 
De kinderen kunnen er fietsen, zandkastelen bouwen, op de toren klimmen en gewoon wat ravotten! 

Onze leerlingen van het 6de leerjaar zijn peter of meter van onze instappertjes, want zorg dragen voor elkaar vinden wij een zeer belangrijke waarde! 

Tijdens de speeltijden houden steeds enkele leerkrachten toezicht, zodat alles veilig kan verlopen. 

10u45:

Na de speeltijd starten we even met een leeskwartier. 
Lezen is namelijk zeer belangrijk voor kinderen! 
Wie goed kan lezen, is meestal ook goed in spelling, heeft een rijke fantasie en durft out-of-the-box te denken! 

Lezen moet vooral leuk zijn! 
Daarom mogen de kinderen kiezen wat ze lezen. 
Een verhaal, een informatieboek of de krant. Het maakt allemaal niet uit! 
Zolang ze er maar plezier aan beleven! 

11u:

We zijn weer klaar voor onze lesmomenten! 
Rekenen, taal, Frans,... De juf geeft instructielessen en/of de kinderen werken zelfstandig verder op wat ze geleerd hebben. 

Dit zelfstandig werk maken de kinderen in de vorm van een weekschema. 
Ze kunnen kiezen of ze hun weekschema maken in de klas of in de polyvalente zaal. 

12u25:

We maken ons klaar voor de middag! 
We ruimen alles op en nemen onze boterhammendoos. 
Als alles klaar is, eten we gezellig in onze eigen klas, of gezellig op onze speelplaats als het even kan!

We vragen om de boterhammen in een boterhammendoos en het drinken in een goed afgesloten drinkbus mee naar school te geven. 

meterpeter1.JPG

12.55:

Speeltijd! 
Alle kinderen van onze school spelen samen op onze speelplaats. 
De kinderen kunnen er fietsen, zandkastelen bouwen, op de toren klimmen en gewoon wat ravotten! 

Onze leerlingen van het 6de leerjaar zijn peter of meter van onze instappertjes, want zorg dragen voor elkaar vinden wij een zeer belangrijke waarde! 

Tijdens de speeltijden houden steeds enkele leerkrachten toezicht, zodat alles veilig kan verlopen. 
Onder de middag worden ze bijgestaan door een PWA-medewerker. 

13u25:

Start van de namiddag! 
Tijdens deze blokken gaan we verder op de interessante onderwerpen van de praatronde. 
We doen aan onderzoek, in kleine groepjes of met de hele klas, we voeren grotere projecten uit én we zijn vooral actief bezig! 

14u40:

De laatste 25 minuten van de dag zijn ingezet!
We voeren onze klastaken uit en houden nog een afsluitronde. 
Eventueel kijken we nog vlug even vooruit op wat komen gaat! 

15.05:

Einde schooldag! 
De kinderen komen naar buiten, waar de ouders zich intussen verzameld hebben op de speelplaats. Er is steeds toezicht bij de grote poort door een leerkracht. Denk eraan, dit toezicht is er tot 15u20. De kinderen die mee moeten met de kinderclub van Balen of met de schoolbus, worden door een leerkracht naar de juiste plek gebracht.
Woensdag eindigt de school om 12u10.

ideale weekplanning.jpg

Nog even dit: 

Onze Klimboomkids hebben ook recht op 2 lestijden turnen (kleuters en lagere school) en 2 lestijden levensbeschouwelijke vakken (R.K. Godsdienst en N.C. Zedenleer, in de lagere school). 

Het weekplan wordt op het einde van de week steeds naar alle ouders gemaild.
Op deze manier kunnen jullie het leertraject van jullie kinderen goed opvolgen. 

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om de leerkracht, zorgcoördinator of coördinator even aan te spreken!