Ouderparticipatie

 

Samen school maken!
Dat is ons uitgangspunt. 
Een Freinetschool kan geen Freinetschool zijn zonder ouderparticipatie. 
Maar... we beseffen dat niet iedereen even veel tijd heeft om te investeren in de school van zijn/haar kind(eren). 

Daarom vertrekken we bij onze ouderparticipatie steeds vanuit "goesting" in plaats van verplichting. 
Goesting om mee te denken tijdens de ouderraden. 
Goesting om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen. 
Goesting om je handen uit je mouwen te steken wanneer de klas/school om helpende handen vraagt, tijdens of na de schooluren. 
Goesting om samen met de klas van je kind een uitstap of activiteit te begeleiden.
Goesting om samen met alle andere participanten van de school een rijke leeromgeving te scheppen voor al onze Klimboomkids. 

Je hoort het al! 
Voor ieder wat wils, zolang de goesting er maar is!

Ouderbestuur

Het ouderbestuur bestaat uit enkele geëngageerde ouders die fungeren als trekkers van onze ouderwerking. 
Ze zitten de ouderraad voor, beheren de financiën van de ouderwerking, zijn een aanspreekpunt voor andere ouders en komen op geregelde tijdstippen samen met de coördinator en/of enkele leerkrachten om organisatorische afspraken te maken op schoolniveau. 

Voorzitter: Ils Claes (mama van Fien, Roza  en Clara Kemps)
Secretaris: Ben Dilen (papa van Klaas en Felix Dilen)
Penningmeester: Ines Mols (mama van Leonie Van Elsen)

Schoolraad

De schoolraad is een officieel adviesorgaan dat alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigt. 
Met de schoolraad behandelen we thema's als algemene schoolorganisatie, schoolbegroting, lestijdenpakket,... 
De leden van de schoolraad van onze Klimboom zijn ook lid van de algemene vergadering op het niveau van de scholengroep. 

Leden: 
Jo Swinnen (mama van Mia en Willie)

Tinne Tytens (mama van Lexi)

Meredith Huysmans (leerkracht)

Wendy Wuytens (leerkracht en mama van Tess, Mats en Mare)

Denktak

De leden van het ouderbestuur en de schoolraad vormen samen de "Denktak". 
Deze denktak bekijkt samen de vragen van ouders, bespreekt de thema's waaraan gewerkt wordt en kiest de prioriteiten.
Belangrijke zaken vanuit de denktak worden steeds doorsproken tijdens de oudergroep.  

Denktak.jpg

Oudergroep

Elke Klimboomouder is lid van de oudergroep en is dan ook welkom op de vergaderingen. 
Tijdens deze oudergroepen maken we praktische afspraken, krijgen we updates van de verschillende werkgroepen en bespreken we punten op beleidsniveau. 
Zo krijgen alle ouders de kans om hun inbreng te geven over bijvoorbeeld huiswerkbeleid, speelplaatswerking,... 

De ouderraad wordt voorgezeten door het ouderbestuur en start telkens om 20u in de turnzaal beneden. 

Sinds enkele jaren organiseert de ouderraad ook infoavonden rond opvoeden. 
Leuke tips zijn altijd welkom bij het ouderbestuur of de coördinator. 

De data van de ouderraden en infoavonden kan je vinden in de agenda op onze website. 
Voor elke ouderraad ontvang je via e-mail een uitnodiging met de agendapunten. 

Klasouders

Onze school "leeft" door de grote inzet van de vele geëngageerde ouders. 
Een van onze initiatieven is het inzetten van klasouders. 
Elke klas, van de instapklas tot en met het 6de leerjaar, heeft 2 klasouders. 
Onze klasouders krijgen verschillende taken, steeds in samenspraak met de leerkracht. 

- Een klasouder legt (informele) contacten met andere ouders waardoor (nieuwe) ouders zich sneller vertrouwd, betrokken en geapprecieerd voelen. 
- Een klasouder probeert andere ouders warm te maken om zo het engagement naar de school toe te verhogen (zonder opdringerig over te komen).
- Een klasouder probeert een aangename sfeer te creëren met de oudergroep. 
- Een klasouder bedenkt samen met de juf leuke initiatieven om de andere ouders te betrekken bij het klasgebeuren. 
- Een klasouder is een brugfiguur tussen de ouders en de coördinator en de ouderwerking en geeft relevante signalen door. 
- Een klasouder is en blijft een ouder waarvan zijn/haar kind gewoon een leerling uit de klas is en geeft de juf (vrijblijvende) feedback (= geen kritiek) rond klasbrieven, communicatie,... 
- Een klasouder is gevoelig voor wat leeft bij de andere ouders van de leefgroep en kan hier op reageren door bv een kaartje te sturen uit naam van alle ouders bij een geboorte, een overlijden, een bruiloft,... 
- Een klasouder heltp de juf bij praktische zaken, bv het meezoeken naar vervoer bij een uistap. 
- ... 

Voor vragen over de werking van de klasouders kan je terecht bij Stijn (directie@deklimboom.be) of bij Ils (ilsclaes@hotmail.com)

Klasouders schooljaar 2021-2022:

  • Bijtjes: Elien Mariën & Jill Ronchi
  • Kikkers: Ellen Vanclooster & Annelies Coomans
  • Kangoeroes: Daisy Tibackx & Dana Vanhoolst
  • Giraffen: Dana Vanhoolst & Inez Wens
  • Ollies: Jasmine Van Olmen & Lissa Vehent
  • Wombatjes: Johan Van Olmen & Lissa Vehent
  • Gekko's: Nele Leppens & Inge Cools
  • Chipmunks: Jessica Van Nylen
  • Freggels: Nick Mariën, Liesbeth Gijs & Mieke Kog
  • Stokstaartjes: Nele Leppens, Ines Mols & Jo Swinnen

Werkgroepen en Helpende Handen 

Vanuit de oudervereniging worden tal van werkgroepen opgericht om onze schoolwerking te ondersteunen. 
Net zoals bij onze kinderen vertrekken we voor deze werkgroepen vanuit de talenten van onze ouders! 
We hebben werkgroepen voor denkers en voor doeners, voor creatieve geesten en organisatorisch talent:  

- Werkgroep After forum: Contactpersoon Stijn Janssens
- Werkgroep MOS (Milieuzorg Op School)
Contactpersoon Wendy Wuytens
chipmunk@deklimboom.be 
- Werkgroep Kamp Kleuter
Contactpersoon Leen Bollen
kangoeroe@deklimboom.be
- Werkgroep Kamp Lager
Contactpersoon Meredith Huysmans
gekko@deklimboom.be
- Werkgroep Pastadag 
Contactpersoon Stijn Janssens
directie@deklimboom.be
- Werkgroep Speelplaats
Contactpersoon Kim De Groof
freggel@deklimboom.be
- Werkgroep Verloren Voorwerpen
Contactpersoon Jessica Van Nylen
jessicavannylen@hotmail.com

Half september wordt de goestinglijst bezorgd aan alle ouders via mail, hier kan je aangeven waaraan je wil meewerken op onze school. Naast de vaste werkgroepen zijn we ook steeds op zoek naar helpende handen!
Regelmatig sturen we een mailtje met de vraag naar hulp en ondersteuning, dit zowel op klas- als op schoolniveau. 
Dit kan gaan van het snijden van pompoenen tot het timmeren van een hok. Voor ieder wat wil(d)s! 

Heb je zelf een leuk talent, idee, project waar je graag mee aan de slag gaat op onze Klimboom, laat het dan zeker weten aan de coördinator!